Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stowarzyszenia „Integracja - Szkoła - Rodzina - Środowisko lokalne”

Stowarzyszenia „Integracja - Szkoła - Rodzina - Środowisko  lokalne”

 

 

 

Stowarzyszenie Integracja. Szkoła - rodzina- środowisko lokalne.

Misją Stowarzyszenia jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży. Działa na rzecz rodziny, szkoły i środowiska Gminy Borów. Dzięki funduszom uzyskanych w różny sposób, w trzech szkołach: Borku, Borowie i Zielenicach odbywa się po 9 godzin zajęć  tygodniowo z dziećmi i młodzieżą. Aby można było kontynuować tę działalność potrzeba dotacji sponsorów. Wspierać Stowarzyszenie można poprzez:

  • przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym, NR KRS: 0000305848
  • dobrowolne wpłaty na konto Stowarzyszenia "Integracja. Szkoła - Rodzina - Środowisko Lokalne"  PBS Strzelin o/w Borowie 09 9588 0004 1300 3607 2000 0010.

 

Aktyw zaprasza wszystkich, którzy interesują się działalnością społeczną,
do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. 

 

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła- Rodzina-Środowisko lokalne”

w gminie Borów w roku 2019.

 

Podstawą działania Stowarzyszenia jest opracowany STATUT oraz nadany KRS-000305848.

Stowarzyszenie tworzą członkowie w ilości 35 osób oraz wybrany zarząd stowarzyszenia w składzie czteroosobowym i skarbnika .

Członkowie Stowarzyszenia, Zarząd i Skarbnik powierzone funkcje i prace wykonują społecznie.

Zarząd uzyskuje środki finansowe do działalności z :

Składek członkowskich

Wpłat osób fizycznych i darowizn

Jednego procenta od podatku osób fizycznych

Dotacji Gminy

Celem działania Stowarzyszenia jest sprzyjanie rozwojowi uczniów szkół naszej gminy. Stowarzyszenie swoim działaniem uczestniczy w procesie wychowawczym poprzez wspieranie działań edukacyjnych, sportowych i kulturalnych naszej gminy.

Czynimy to miedzy inn.

Przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ,różnych form spędzania wolnego czasu oraz organizacji wypoczynku..

Zorganizowano zajęcia sportowe przy szkole w Zielenicach i Borku Strzelińskim w ilości 97 godzin oraz zajęcia teatralne dla młodzież zainteresowanej w ilości 50 godzin.

Udział stowarzyszenia w organizacji ferii zimowych przy szkole w Borku Strzelińskim/zajęcia rekreacyjne ,wycieczki, edukacyjne i profilaktyczne w zakresie realizacji programów cyber- przemocowych i narkotycznych.

Udział Stowarzyszenia w organizacji Małych Form Teatralnych w Borku Strzelińskim oraz czynny udział w organizacji Dnia Dziecka w obszarach szkół podstawowych w gminie .

Zorganizowano Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w III kategoriach: Przedszkola , klas I-III, oraz klas starszych IV-VII . W przeglądzie uczestniczyło 12 zespołów uczniowskich skupiających około 130 uczestników.

Imprezę merytorycznie wpierali nauczyciele przygotowujący młodzież do występów oraz zarząd stowarzyszenia a finansowo imprezę wsparli członkowie stowarzyszenia i przedsiębiorcy z terenu gminy Borów.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy przy wsparciu działalności Lokalnej Grupy Gromnik w pozyskiwaniu środków i ubieganiu się o wsparcie ze środków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego a skierowanych na potrzeby społeczności –mieszkańców gminy.

Stowarzyszenie prowadzi działalność finansową w tym zakresie następujących zadań:

-Rozwój struktury turystycznej i rekreacyjnej /tzw. interaktywna mapa turystyczna/

- Podniesienie kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z aktywnością zawodową/informatyka, doradztwo zawodowe i warsztaty /

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów /obok szkoły/

- Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Głownin.

Koszt realizacji zadań to kwota około 91.600,00 zl.

Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 2019 spotkał się pięciokrotnie na posiedzeniach, omawiając przygotowanie organizacyjne ,merytoryczne i finansowe nakreślonych zadań.

 

 

Informacje przygotował:

S.Czajka – Prezes Stowarzyszenia.

Borów 15.09.21

Data dodania: 2019-04-24 20:49:37
Data edycji: 2021-09-20 20:47:25
Ilość wyświetleń: 1268
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej