Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stowarzyszenia „Integracja - Szkoła - Rodzina - Środowisko lokalne”

Stowarzyszenia „Integracja - Szkoła - Rodzina - Środowisko lokalne”

 

 

 

Stowarzyszenie Integracja. Szkoła - rodzina- środowisko lokalne.

Misją Stowarzyszenia jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży. Działa na rzecz rodziny, szkoły i środowiska Gminy Borów. Dzięki funduszom uzyskanych w różny sposób, w trzech szkołach: Borku, Borowie i Zielenicach odbywa się po 9 godzin zajęć  tygodniowo z dziećmi i młodzieżą. Aby można było kontynuować tę działalność potrzeba dotacji sponsorów. Wspierać Stowarzyszenie można poprzez:

 • przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym, NR KRS: 0000305848
 • dobrowolne wpłaty na konto Stowarzyszenia "Integracja. Szkoła - Rodzina - Środowisko Lokalne"  PBS Strzelin o/w Borowie 09 9588 0004 1300 3607 2000 0010.

 

Aktyw zaprasza wszystkich, którzy interesują się działalnością społeczną, do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. 

 

Założenia   programowe  działalności
Stowarzyszenia „Integracja - Szkoła - Rodzina - Środowisko  lokalne”
w Borowie 
na rok 2019. 

 1. Wsparcie finansowe i  merytoryczne organizacji  ferii  zimowych dla  młodzieży   z obszaru
  Borka Strzelińskiego:
 • zajęcia rekreacyjne i sportowe; 
 • zajęcia profilaktyczne „ Smart to  znaczy  mądrze”.
 1. Prowadzenia działalności finansowej  w  zakresie  udzielonego  grantu Gminie  Borów  na realizację  zadania  pn.
 • Budowa siłowni  zewnętrznej  w  miejscowości   Borów (393.90 zł środki  własne).
 • Budowa placu  zabaw z  elementami  siłowni  zewnętrznej w  miejscowości Głownin.(439,37 zł)
 • Podniesienie kompetencji  społecznych, indywidualnych i  interpersonalnych związanych
   z  aktywnością  zawodową  ( 66,90 zł)
 1. Finasowanie działalności zajęć   koła  teatralnego  dla   dzieci   szkolnych z  rejonu  Borka Strzelińskiego  w  ilości  jednej   godziny  tygodniowo.
 1. Propagowanie działalności stowarzyszenia w środowisku lokalnym-ulotki  informacyjne, prasa  lokalna.
 1. Wsparcie finansowe organizacji Dnia Dziecka  w szkołach podstawowych  w  Borowie, Borku  Strzelińskim i Zielenicach.
 1. Zorganizowanie gminnego przeglądu kolęd i pastorałek.
 1. Poszukiwanie partnerów i wsparcia  zewnętrznego na  działalność  Stowarzyszenia 
  m. in. organizacje  imprez  środowiskowych i zajęć dla dzieci.
 1. Złożenie oferty i przystąpienie  do  konkursu  na organizacje  zajęć rekreacyjnych  młodzieży
  i  imprez  środowiskowych /otrzymanie   dotacji/.
Data dodania: 2019-04-24 20:49:37
Data edycji: 2019-04-25 16:13:16
Ilość wyświetleń: 495
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej