x

Stowarzyszenie „INTEGRACJA. Szkoła- Rodzina- Środowisko Lokalne”                                                                                               

w Borowie NR KRS: 0000305848
Nr konta SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w
Strzelinie oddział w Borowie
                       09 9588 0004 1300 3607 2000 0010

 

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia
„INTEGRACJA - Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne” w Borowie:
- 23 września 2021 rok ( czwartek).

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Sprawdzenie quorum.

  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 i 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Integracja- Szkoła- Rodzina- Środowisko Lokalne”
    w Borowie:

a / sprawozdanie Zarządu
( ze sprawozdaniem można się zapoznać na stronie internetowej ZSP
w Borowie- zsp-borow.pl lub stronie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zielenicach-
spzielenice.pl lub stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim- szkolaborek.edupage.org w zakładce Stowarzyszenie)

b/ opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium

c/ dyskusja

d/ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium.

  1. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia w sprawie ustalenia założeń programowych działalności Stowarzyszenia „Integracja- Szkoła- Rodzina- Środowisko Lokalne” w 2021 i 2022 roku.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie posiedzenia.

Podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich.

 

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

O szkole
Dowiedź się więcej
zobacz
Komunikaty
Ważne informacje
zobacz
Plan lekcji
Sprawdź rozkład zajęć
zobacz
Jadłospis
Sprawdź menu
zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej