Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawdziany szóstoklasisty

Prezentujemy wyniki sprawdzianów szóstoklasisty w kolejnych latach szkolnych.

 

Rok szkolny Przedmiot Wynik szkoły Stanin Średni wynik 
w Gminie Borów
Średni wynik 
w województwie
dolnośląskim
2012/13 -- 24,9 pkt 6-wyżej średni 21,1 pkt 23,6 pkt
2013/14 -- 26,7 pkt 6-wyżej średni 24,4 pkt 25,4 pkt
2014/15 ogółem
j. polski
i matematyka
28,2 pkt (69%) 6-wyżej średni 26,6 (65%) 27,0 (66%)
j. angielski 84,3% 7- wysoki 82,1%

78,1%

2015/16 ogółem
j. polski
i matematyka
26,8 pkt (67,0%) 6-wyżej średni 61,9%

61,4%

j. angielski 84,8% 8-bardzo wysoki 73,6%

71,6%

Data dodania: 2018-05-28 10:38:44
Data edycji: 2018-12-17 09:50:17
Ilość wyświetleń: 566
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej